Keskküttesüsteemid
Lokaalkatlamajad
Gaasitööde projekteerimine
Vedelgaas maakütteks
Taastuvenergia

 

Koostame gaasipaigaldiste väljaehitamiseks  maagaasile  tööprojekte nii sise- kui välisgaasitorustike ehitamiseks kui ka gaasiseadmete paigaldamiseks. Vastavalt tekkinud nõudluse projekteerime samuti vedelgaasimahutite paigaldamist elamute kütmiseks  ja sooja tarbevee   valmistamiseks vedelgaasiga. Kõik projektid kooskõlastame OÜ Tehnokontrollikeskusega.

Sobiliku lahenduse väljaselgitamiseks palun võtke ühendust:

Tõnu Villemsoo

GSM: 50 12 518
e-post: 
tonu@tresorgas.ee

Aadress: Tehnika 135, Tallinn
e-post:
info@tresorgas.ee

Fax: 6 482 148
Telefon: 6 481 785