Keskküttesüsteemid
Lokaalkatlamajad
Gaasitööde projekteerimine
Vedelgaas maakütteks
Taastuvenergia

 

Tihti  uute elamurajoonide rajamisel jõuavad paljud elamud enne valmis kui võrguettevõtted oma trassidega kohale jõuavad. Elamu on projekteeritud gaasiküttele, aga gaasitorustik on veel valmis ehitamata. Ei ole mõtet dubleerida mõne teise kütteliigiga, vaid otstarbekas on ehitada kohe välja gaasikatlamaja ja alustada kütmist vedelgaasiga. Hilisem katla ümberseadistamine võrgugaasile on väga lihtne. Vedelgaasimahuteid on võimalus välja osta või ka ajutiselt rentida.


 

Sobiliku lahenduse väljaselgitamiseks palun võtke ühendust:

Tõnu Villemsoo

GSM: 50 12 518
e-post: 
tonu@tresorgas.ee

Aadress: Tehnika 135, Tallinn
e-post:
info@tresorgas.ee

Fax: 6 482 148
Telefon: 6 481 785