Keskküttesüsteemid
Lokaalkatlamajad
Gaasitööde projekteerimine
Vedelgaas maakütteks
Taastuvenergia

MAAKÜTE

Maakütteks kasutatakse maasoojust ehk nn. geotermaalenergiat, mis on  täiesti sõltumatu teistest kütuse liikidest, olles  väga ökonoomne luues samas täieliku mugavuse ja ohutuse.

PÄIKESEKÜTE

Päikeseküte on praktiliselt tasuta soojusenergia,   kusjuures teiste energiaallikate maksumus kasvab iga päevaga. Päikese energia kasutamine hoiab kokku  nii nafta kui gaasivarusid. Päikese kollektor hoiab samas kokku kuni 68%  vee soojendamiseks energiast

KOMPLEKSLAHENDUSED

Komplekslahendusena võib kasutada üheaegselt nii päikese-, maa-ja gaasikütet.


Sobiliku lahenduse väljaselgitamiseks palun võtke ühendust:

Tõnu Villemsoo

GSM:             50 12 518      
e-post: 
tonu@tresorgas.ee

Aadress: Tehnika 135, Tallinn
e-post: 
info@tresorgas.ee

Fax: 6 482 148
Telefon:             6 481 785