Maagaas
Gaasikatlaga saab küttearve...
Lokaalkatlamajadest
Võrdluste tabelid

 

MAAGAAS on looduslikest allikatest (puuraukudest)  omaette või koos nafta tootmisega eralduv kerge süsivesinikgaas. Maagaasi kasutatakse peamiselt kütusena ja samuti keemiatööstuses.

  • Maagaas on fossiilsetest kütustest eelistatuim eelkõige tema peaaegu olematu väävlisisalduse tõttu.
  • Maagaasi täielikul põlemisel ei eraldu CO-d.
  • Maagaasi põlemisel ei saastu keskkond tahma ja raskemetallidega.
  • Maagaasi süttimisomadused:

            - plahvatustemperatuur                      190 *C

            - alumine süttimispiir                         5% õhus

            - ülemine süttimispiir                         14% õhus

            - plahvatuspiirkond hapnikus              5-60%

            - süttimistemperatuur                         600*C

            - süttimisenergia                                 kuni mJ

  • Maagaas on lõhnata, värvita ja maitseta süsivesinik. Maagaasi lõhnastamiseks kasutataks lõhnainena THT-d. Lõhnaine abiga saavutatav lõhna tunnetuse  piir on 0,5 kuni 0,2 % maagaasi õhus.
  • Maagaas ei ole mürgine ja ka lõhnaine ei tee seda mürgiseks.

 Junkersi kodulehelt (www.bosch.ee/junkers/index.html) -    kasulik info  -  ” Energiakandjate hinnad „